xClipboard01 1080x675.jpg.pagespeed.ic.53bkT1uxx8

Czy na pewno PR nie pomaga w znalezieniu pracowników?

Bezpośrednio – zapewne nie, bo to działka HR-owca. Ale jak wskazują badania wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz innowacyjność to cechy, które definiują pożądanego pracodawcę. A te obszary bez public relations – rozumianego jako budowanie pozytywnych relacji i stwarzanie warunków do rozwoju organizacji – funkcjonować nie mogą.

Od 2010 r. firma Antal prosi specjalistów i menagerów o wytypowanie  najbardziej pożądanych pracodawców w 16 branżach oraz określenie warunków, które na te oceny wpływają. Tak powstaje badanie pt.: „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów*”.

W tegorocznym badaniu wysokość wynagrodzeń znalazła się na czwartej pozycji wśród silnych stron pożądanych pracodawców. Na dalszych miejscach, ale wciąż w pierwszej dziesiątce, znalazły się jeszcze m.in. stabilność zatrudnienia, benefity i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Jak czytamy w badaniu: „Pracownicy są coraz bardziej świadomi zróżnicowania czynników, które są predyktorami wyższych standardów i jakości samej pracy”.

My w swojej pracy często spotykamy się z obawą nowych klientów, iż inwestowanie w wizerunek własnej marki nie zaprocentuje ani wyższą sprzedażą, ani nowymi relacjami biznesowymi, ani też powodzeniem wśród potencjalnych pracowników. A jednak z jakiegoś powodu każdy z nas lubi pracować z wiarygodnymi partnerami, świadomie też poszukuje stałego pracodawcy, który umożliwi rozwój, zadba o atmosferę w pracy i w terminie zapłaci wypłatę.

Dystrybucja dobrej wiadomości

Stworzenie komfortowych warunków do pracy i rozwoju całego zespołu to duże wyzwanie, ale to dopiero połowa sukcesu. Bo jak sprawić, by dowiedział się o nich świat?

To samo badanie firmy Antal pokazuje, że rośnie rola mediów tradycyjnych i nowoczesnych w budowaniu wizerunku godnego zaufania pracodawcy. Powinien być to sygnał dla pracodawców, jak ważną rolę w rozwoju ich firmy odgrywa komunikacja i dobór odpowiednich kanałów dotarcia do grupy odbiorców.

Przepytani w badaniu managerowie wskazali, że najważniejszymi źródłami wiedzy o firmie są:

  • Publikacje o firmie w mediach: 42 proc.
  • Opinie o firmie w internecie:  41 proc.
  • Znajomi pracujący w tej firmie: 35 proc.

Odpowiednio przeprowadzona komunikacja umożliwia więc nie tylko przekazanie informacji o firmie, ale także budowanie silnej marki i wyróżnienie na tle konkurencji, ale pozwala także „zbudować unikalne wartości przemawiające do wybranych specjalistów i menedżerów”.

Zobacz nasze efekty pracy z mediami: Efekty medialne Fundacji Świętego Mikołaja , To już rok działań dla OCTIM!

Więcej o Employer Brandingu i dobrych przykładach z województwa warmińsko-mazurskiego opowiemy podczas konferencji „Wyzwania kadrowe w warunkach zmieniającego się rynku pracy” 1 czerwca 2017 r. Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski i Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji WMARR oraz Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

*Więcej o badaniu oraz pełen raport do pobrania TUTAJ